Ponúkame nasledovné činnosti

1. autorizovaná projekcia sadových úprav
2. kompletné realizácie sadových úprav
- výsadby drevín, trvaliek
- zakladanie trávnikov výsevom, pokladaním hotových trávnych kobercov
- zakladanie skaliek, vresovísk, trvalkových záhonov
- realizácia jazierok, malých vodných tokov
- drevostavby (altánky, pergoly, oporné konštrukcie, mostíky, detské ihriská)
- závlahové systémy
- záhradné osvetlenie
3. údržba sadových úprav

Realizácia sadových úprav

Realizáciu sadových úprav vykonávame
"Na kľúč" - presne podľa požiadaviek klientov.


Záhradné úpravy realizujeme komplexne od hrubých terénnych úprav až po výsadby drevín, zakladanie trávnikov, zhotovenie jazierok a potokov, budovanie skaliek, vreskovísk.

Súčasťou úprav je aj zrealizovanie zavlažovacieho systému, výroba záhradných drevostavieb, realizácia záhradného osvetlenia.